1
2
3
4
5
Река Арда е разрешена за спортен риболов. Обитава се от кефал, мряна, уклей и миграционни риби, прииждащи през пролетта от ивайловградския язовир заради хайвера - скобар, морунаж (караятак), костур, каракуда.